Panic Disorder โรคแพนิค คืออะไร มีอาการและสาเหตุเกิดจากอะไร

Panic Disorder โรคแพนิค คือ ภาวะของการตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุผล หรือ ไม่สามารถหาสาเหตุได้ ซึ่งโรคนี้จะมีความแตกต่างจากอาการหวาดกลัว หรือ อาการกังวลทั่วไป เพราะเนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการแพนิค หรือ อาการหวาดกลัวกับสื่งที่เกิดอย่างรุนแรงทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้เผชิญหน้า หรือ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแต่อย่างใด ซึ่งอาการแพนิคอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ผู้ป่วยในโรคแพนิคนั้นรู้สึกกลัว และ ละอาย เพราะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หรือ ไม่สามารถดำเนินชีวิตในประจำวันได้ตามปกตินั่นเอง

Panic Disorder โรคแพนิค มีอาการอย่างไร และ เกิดจากสาเหตุอะไร

ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคแพนิคจะรู้สึกหวาดกลัว และ มีความตื่นตระหนกโดยไม่มีสาเหตุ ซึ่งอาการนี้เรียกว่าอาการแพนิค โดยอาการนี้ก็มักจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาการแพนิคเป็นอาการที่มีความรุนแรงต่อความรู้สึกเครียดทั่วไป และ มักจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 10-20 นาที โดยบางรายก็อาจจะเกิดอาการแพนิคนานเป็นชั่วโมง ซึ่งที่ผู้ป่วยโรคแพนิคนั้นจะเกิดอาการดังต่อไปนี้

 • อาการของหัวใจเต้นเร็ว
 • มีอาการหายใจไม่ออก และ รู้สึกว่าเหมือนขาดอากาศ
 • รู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงจนทำให้ร่างกายขยับไม่ได้
 • วินเวียนศีรษะ และ รู้สึกคลื่นไส้อาเจียน
 • มีอาการหอบ และ เจ็บในบริเวณหน้าอก
 • รู้สึกร้อนวูบวาบ หรือ หนาวขึ้นมาอย่างกะทันหัน
 • มีอาการเหน็บชาคล้ายเข็มทิ่มแทงในบริเวณนิ้วมือ และ นิ้วเท้า
 • เกิดความวิตกกังวล หรือ ความหวาดกลัว ความหวาดระแวงว่าตนจะตายรวมไปถึงความรู้สึกไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้
 • มีความกังวลว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอันตรายขึ้นในอนาคต
 • มีความหวาดกลัว และ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงสถานที่หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดอันตรายจึงทำให้รู้สึกหวาดกลัว

ทั้งนี้ผู้ที่มีอาการแพนิคก็ควรเข้าการรักษา และ พบแพทย์โดยทันที เนื่องจากอาการแพนิคนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาต่อสุขภาพที่ร้ายแรง เพราะผู้ที่เกิดอาการดังกล่าวไม่สามารถจัดการตัวเองได้ หรือ สามารถจัดการตัวเองได้ยาก หากไม่ได้รับการรักษาให้หายอาการเหล่านี้ก็จะทำให้แย่ลงได้เรื่อยๆเช่นกัน

สาเหตุของการเกิดโรคแพนิค

สาเหตุของโรคแพนิคนั้นยากที่จะสามารถระบุได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคสุขภาพจิตอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิคก็อาจจะเกิดจากปัจจัยทางกายภาพ และ ปัจจัยทางสุขภาพจิต โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ปัจจัยทางกายภาพ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยโรคแพนิคนั้นได้รับผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วยการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และ ความผิดปกติของสมอง โดยอาจเกิดจากการได้รับสารเคมีต่างๆ
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีประวัติป่วยเป็นโรคแพนิค หรือ ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ โดยที่บุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดมากก็สามารถเสี่ยงที่จะเป็นโรคแพนิคได้เช่นกัน
 • ความผิดปกติทางสมอง สมองนั้นจะมีสารเคมีที่เรียกกันว่าสารสื่อประสาท และ หากสารสื่อประสาทภายในสมองไม่สมดุลก็อาจทำให้เกิดโรคแพนิคได้ โดยทั้งนี้โรคแพนิคก็อาจเกิดจากการทำงานของสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองแบบสู้ หรือ หนีร่างกาย โดยทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเมื่อทำการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่อันตราย
 • การได้รับสารเคมี โดยในผู้ที่ใช้สารเสพติด หรือ ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน รวมไปทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ อาจจะทำให้ปวดเป็นโรคแพนิคได้ โดยทั้งนี้นักวิจัยบางรายยังทำการสันนิษฐานว่าโรคแพนิคอาจมีความเกี่ยวข้องกับความไวของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ เมื่อทำการสูดอากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในปริมาณที่มากก็จะสามารถไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพนิคได้ แต่อย่างไรก็ตามการหายใจที่ถูกวิธีก็จะทำให้บรรเทาอาการของแพนิคให้ทุเลาลงได้เช่นกัน
 • ปัจจัยทางสุขภาพจิต ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคแพนิคเป็นอย่างมาก สาเหตุอาจเกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตมักจะทำการส่งผลให้เกิดโรคแพนิคได้ อาทิเช่น การสูญเสีย หรือ การพลัดพรากจากบุคคลที่รัก หรือ สิ่งของที่ตนรัก โดยเหตุการณ์เหล่านี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับอาการแพนิค ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกหวาดกลัว หรือ ตื่นตระหนกหลังจากเกิดอาการดังกล่าวขึ้น อาจเกิดอาการดังกล่าวต่อไปเรื่อยๆเป็นเวลายาวนาน จนนำไปสู่การป่วยเป็นโรคแพนิค นอกจากนี้ก็จะมีแนวโน้มในเรื่องของอาการป่วยเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น และ มีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์อันตรายต่างๆ เช่น ผู้ที่เกิดอาการใจสั่นจากการดื่มกาแฟก็จะคิดว่าอาการใจสั่นนั้นเกิดจากอาการหวาดกลัว

Related Posts