โรคไฟโบรมัยอัลเจีย คือ? มีสาเหตุและวิธีการรักษาอย่างไร

โรคไฟโบรมัยอัลเจีย Fibromyalgia เป็นกลุ่มอาการของโรคเรื้อรังที่อาจส่งผลให้คุณรู้สึกปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงทางร่างกาย และสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณร่วมด้วย เนื่องจากระบบประสาททำงานไม่เต็มที่ และ เนื่องจากอาการปวดเมื่อเรื้อรังนี้อาจทำให้รู้สึกอารมณ์แปรปรวน และ นําไปสู่การนอนไม่หลับในเวลากลางคืน เพราะความปวดเมื่อยอย่างรุนแรง

โรคไฟโบรมัยอัลเจีย โรคเรื้อรัง ที่ทำให้เกิดอาการเมื่อและอ่อนเพลีย

ตามสถิติจากสถาบันโรคข้ออักเสบแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ระบบกล้ามเนื้อ และ กระดูกคนส่วนใหญ่ที่มี fibromyalgia เป็นผู้หญิงประมาณ 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมากจะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

อาการของ fibromyalgia เป็นอาการปวดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในบริเวรใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย และ สามารถแพร่กระจายอย่างวงกว้าง ซึ่งสัญญาณเตือน หรือ อาการเริ่มต้นของ fibralgia มีดังนี้

  • รู้สึกปวด และ ตึงที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และ กล้ามเนื้อค่อนข้างยืดหยุ่นได้น้อยกว่าก่อน ลุกลามไปยังบริเวณใบหน้า หรือ เส้นกล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อกับความเจ็บปวดที่แรก
  • นอนไม่หลับหรือเข้านอนผิดเวลา
  • กลุ่มอาการขากระสับกระส่าย (RLS)
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท ความจํา ทําให้ไม่มีสมาธิ ซึ่งเรียกว่า ” fibro fog”
  • มีอาการลําไส้แปรปรวน

อาการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละราย ดังนั้นหากมีอาการใดๆเพิ่มเติมที่รุนแรงขึ้น เช่น ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือ ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า คุณควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ เพื่อหาแนวทางในการรักษาด้วยเทคนิคอื่นๆร่วมด้วยในทันที

สาเหตุของ fibromyalgia นั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สาเหตุหลักมาจากปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

นักวิจัยคาดการณ์ว่าเป็นการพัฒนาของยีนบางชนิดที่มีบทบาทในการสร้างความเจ็บปวด และ ความเสียหายให้กับเซลล์ประสาท

การติดเชื้อ เป็นการติดเชื้อที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีไข้หวัด โรคปอดบวม โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลล่าแบคทีเรียชิเจลลา และ ไวรัสเอ็บสไตบาร์ นําไปสู่การเชื่อมโยง และ ก่อให้เกิดโรคไฟโบรมัยอัลเจียได้ ในบางกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์อาจทําให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ หรือ กล้ามเนื้อได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจนส่งผลให้ fibromyalgia ลุกลามตามมา

ปัจจัยเสี่ยงของ fibromyalgia

ปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการพัฒนา fibromyalgia ได้แก่

  • ประวัติครอบครัวของผู้ป่วย
  • ช่วงอายุที่ใหญ่ขึ้น
  • แม้ว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในชาย และ หญิง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะพบได้ในเพศหญิงเสียมากกว่า
  • ความเครียดสะสม
  • อาการป่วยจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่

Related Posts