โรคเคลียด คืออะไร? และ มีสาเหตุมาจากอะไร

โรคเคลียด เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการเผชิญหน้ากับความเครียดแบบเฉียบพลันนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นได้หลังจากมีเหตุการณ์ที่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนัก โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และ อารมณ์ในด้านลบหรือที่เรียกว่า “ความทุกข์” เป็นผลทำให้ต่อมไร้ท่อที่หลั่งฮอร์โมนความเครียดนั้นมีการทำงานผิดปกติ รวมทั้งเกิดจากสภาพแวดล้อมก็อาจเป็นสิ่งเร้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดโรคเครียด และ แสดงอาการที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายอย่างรุนแรง

โรคเคลียด เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นไดุ้กที่ทุกเวลาและทุกวัย

สาเหตุของโรคเครียด 

เกิดขึ้นจากการพบเจอ หรือ รับรู้ในเหตุการณ์ที่อันตราย และ ร้ายแรงมาก โดยเหตุการณ์นั้นอาจทำให้รู้สึกกลัว ตื่นตระหนก หรือ รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก เช่น การประสบอุบัติเหตุจนเกือบเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง การทราบข่าวของการเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือ การป่วยร้ายแรงของคนในครอบครัวหรือ เพื่อนสนิท เหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดโรคเครียดได้ ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไป และ มักเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการออกรบของทหาร ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกโจรปล้น ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือทราบข่าวร้ายอย่างกะทันหันโดยไม่ทันตั้งตัว นอกจากนี้โรคเครียดยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยเช่นกัน

สามารถทำการแบ่งกลุ่มประชากรที่มีความเครียดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

  • เด็กหรือเยาว์ ซึ่งคนอายุน้อยนั้นมีอัตราของความเครียดสูงขึ้นทุกปี โดยมีผลมาจากเรื่องการเรียน ทำการบ้านไม่ได้ ความขัดแย้งในครอบครัว การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน รวมไปจนถึงการถูกกดดันจากครอบครัว หรือ คนรอบข้าง ประมาณ 60%
  • วัยทำงาน จะมีความเครียดจากการทำงานประมาณ 41%
  • สูงอายุ หรือเรียกว่า ผู้สูงอายุต จะความเครียดในด้านของความสัมพันธุ์ในครอบครัว ด้านการเงิน ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม และชุมชน ด้านสุขภาพร่างกาย และ จิตใจ ประมาณ 6%

อาการของโรคเครียด มักเกิดจากอาการของโรคทันที ซึ่งจะเกิดจากการเผชิญสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด โดยจะเกิดอาการของโรคเป็นเวลานานหลายวัน หรือ หลายสัปดาห์

อาการของโรคเครียดมีดังนี้

  • มีอาการในการเห็นภาพเหตุการณ์ร้ายแรงซ้ำๆ ซึ่งผู้ป่วยจะฝันร้าย หรือ นึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆกับตนเองอยู่เสมอ
  • มีอารมณ์ขุ่นมัว ผู้ป่วยโรคเครียดมักจะแสดงออกมาในเชิงลบ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดี มีความทุกข์ ไม่ร่าเริงแจ่มใส หรือ รู้สึกไม่มีความสุข
  • เกิดพฤติกรรมแยกตัวออกมาคนเดียว ผู้ป่วยจะเกิดอาการหลงลืม มึนงง ไม่มีสติ หรือ ไม่อยากรับรู้การมีอยู่ของตัวเอง หรือ รู้สึกว่าเวลาเดินช้าลง
  • หลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ โดยผู้ป่วยมักจะทำการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สถานที่ สิ่งของ กิจกรรม หรือ แม่บทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็ตาม
  • มีความไวต่อสิ่งเร้า ซึ่งผู้ป่วยมักจะนอนหลับยาก โมโหง่าย มีอาการก้าวร้าว ไม่มีสม

Related Posts