เยื่อบุตาอักเสบ มีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีการป้องกันอย่างไร

เยื่อบุตาอักเสบ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส หรือ แบคทีเรีย และ สารก่อภูมิแพ้ ที่ทำให้เกิดอาการ เช่น ตาแดง แสบตา คันตา หรือระคายเคือง ยังเป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ง่าย หากสมาชิกในครอบครัวมีอาการของโรคดังกล่าว และ ได้สัมผัสดวงตาที่ติดเชื้อของตัวเองแล้วไปสัมผัสกับพื้นผิวใดๆในที่พักอาศัยเชื้อโรคจากดวงตาก็สามารถแพร่กระจายเข้าสู่พื้นผิวดังกล่าวได้โดยง่าย วิธีในการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุซึ่งในบางกรณีอาจไม่จำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์เพราะสามารถหายได้เองภายใน 2-3 สัปดาห์ หรือสามารถบรรเทาอาการด้วยวิธีประคบเย็น และ ใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วย

เยื่อบุตาอักเสบ สามารถแบ่งสาเหตุเหตุของการติดเชื้อได้ดังต่อไปนี้

เยื่อบุตาอักแสบมีอาการที่แตกต่างกันออกไปตามสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบ โดยอาการที่เกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

 • ตาแดงที่ตาขาว หรือ ในบริเวณเปลือกตาด้านใน
 • มีอาการคันตา และ แสบตา
 • เกิดอาการตามัว
 • เยื่อบุตาบวม
 • มีการผลิตน้ำตามากขึ้นกว่าปกติ
 • มีอาการตาแฉะ หรือ น้ำตาไหล
 • รู้สึกมีเม็ดเล็กๆอยู่ในตา
 • ตามีความไวต่อแสง
 • ขี้ตาจะเป็นสีเหลืองจะอยู่บริเวณเปลือกตา และ ขนตา ซึ่งอาจทำให้ลืมตาได้ลำบากในเวลาตื่นนอน
 • มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสซึ่งอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการไข้ อาการหวัด หรือ การติดเชื้อเกี่ยวกับการหายใจ
 • สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียมักจะมีอาการที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง และ สามารถแพร่กระจายไปยังอีกข้างหนึ่งได้โดยทำให้ขี้ตามีสีเหลืองหรือสีเขียว และ ในบางรายอาจพบว่าเกิดขึ้นพร้อมกันกับการติดเชื้อในหู
 • สาเหตุจากการแพ้มักจะมีอาการคันตาน้ำตาไหล และ มีอาการตาบวม
 • ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์จะใส่คอนแทคเลนส์ไม่เข้า และ รู้สึกไม่สบายตา

หากพบว่ามีอาการใดอาการหนึ่งข้างต้นก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรบการวินิจฉัย และ การรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น

 • สาเหตุที่ทำให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบ ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และ สารก่อภูมิแพ้ นอกจากนั้นยังมีสาเหตุจากสารเคมีคอนแทคเลนส์ และ สิ่งแปลกปลอมที่เข้าตา เชื้อรา หรือ มลพิษในอากาศ

สาเหตุของเยื่อบุตาอักเสบที่มาจากเชื้อไวรัส

 • สามารถเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อไวรัสที่หลากหลายสายพันธุ์ เช่น เชื้อไวรัสอะดีโนซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ และ มีไข้สูง
 • สามารถติดต่อ และ สามารถรับเชื้อได้ง่ายมาจากการใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อ
 • เชื้อไวรัสบางชนิดอาจทำให้เกิดการระบาดที่รุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น

สาเหตุของเยื่อบุตาอักเสบที่มาจากเชื้อแบคทีเรีย

 • เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น (Staphylococcus Aureus) , (Streptococcus Pneumoniae) , (Haemophilus) และ (Chlamydia Trachomatis)
 • สามารถติดต่อ และ รับเชื้อได้ง่ายมากจากการใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อ
 • มักจะเกิดขึ้นกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่

วิธีการป้องกันและลดโอกาสในการติดเชื้อ

 • หมั่นล้างมือด้วยน้ำอุ่น หรือ สบู่เป็นประจำ หรือ ใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อแทนการล้างมือ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ การขยี้ตา เพราะอาจทำให้อาการแย่ลง หรือ ทำให้ตาอีกข้างติดเชื้อได้
 • หมั่นทำความสะอาดขี้ตาที่อยู่ในบริเวณดวงตาด้วยผ้าเปียก หรือ สำลีที่สะอาด
 • ไม่ควรใช้ยาหยอดตาขวดเดียวกับตาทั้งสองข้าง
 • ควรซักปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน และ ผ้าเช็ดตัวเป็นประจำ
 • ควรหยุดใช้คอนแทคเลนส์จนกว่าแพทย์จะแนะนำให้กลับมาใช้ได้
 • ทำความสะอาดแว่นตาอย่างระมัดระวัง และ ไม่ควรใช้ผ้าที่มีการปนเปื้อน หรือ ผ้าที่มีผู้อื่นใช้ร่วมด้วย
 • ไม่ควรใช้ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ยาหยอดตา เครื่องสำอาง คอนแทคเลนส์ หรือ แว่นตาร่วมกับผู้อื่น
 • หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในสระน้ำในช่วงที่เยื่อบุตาอักเสบ

Related Posts