รู้จักโรคอ้วน อาการ สาเหตุ และ วิธีการรักษา

รู้จักโรคอ้วน ที่ใครหลายคนไม่อยากเป็น!! ภาวะโรคอ้วนเกิดจากภาวะของการสะสมไขมันในร่างกายที่มีจำนวนมากเกินไป และ ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยผลของการเป็นโรคอ้วนนั้นอาจทำให้เรามีอายุที่สั้นลง และ ที่สำคัญยังส่งผลเสียต่อปัญหาสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้น เช่น อาการหายใจติดขัด อาการนอนกรน และ ก็ยังทำให้เรานั้น เหนื่อยง่ายกว่าปกติอีกด้วย

รู้จักโรคอ้วน ภาวะอันตรายที่เสี่ยงต่อหลายโรค

ความอ้วนเป็นภาวะที่ร่างกายเกิดการสะสมไขมันที่มีจำนวนมากกว่าปกติ หรือ มากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญออกไปได้ จนทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจทำให้เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ทำกิจกรรมต่างๆได้ลำบากยิ่งขึ้น และ อาจทำให้เรานั้นสูญเสียความมั่นใจได้อีกด้วย โดยอาจจะมี อาการนอนกรน ปวดข้อ ปวดหลัง ไขมันในเลือดสูง หอบหืด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ จนร้ายแรงที่สุดไปถึงโรคมะเร็งลำไส้ และ โรคร้ายแรงอื่นๆที่อาจจะพัฒนาตามหลัง จากภาวะอ้วนได้

เกณฑ์มาตรฐานสากลที่ใช้ในการกำหนดผู้ที่มีภาวะอ้วน คือ การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI โดยการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง สำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนคือผู้ที่มีค่า BMI อยู่ที่ 30 ขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีค่า BMI ทั้งที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักเกินค่า BMI มาอยู่ที่ 25 ขึ้นไป จนถึงอยู่ในภาวะ BMI อยู่ที่ 30 ขึ้นไป ก็ควรระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นพิเศษ

หากเราไม่ได้มีรูปร่าง หรือ มีส่วนเกินในร่างกายที่มากจนเกินไปจนก่อให้เกิดปัญหา แต่เรากลับมีค่า BMI ที่เหมาะสม แนะนำให้เราทำการตรวจสอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้เช่นกัน เพราะในบางรายนั้นอาจมีน้ำหนักตัวที่มาก แต่ไม่ได้มาจากไขมันที่สะสม ซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา เพราะจากค่า BMI เป็นค่าโดยประมาณในการอ้างถึงมวลไขมัน แต่ไม่ได้เป็นค่าวัดดัชนีมวลกายไขมันโดยตรง

อาการของโรคอ้วน มีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วน คือ ผู้ที่มีภาวะไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกายในปริมาณจำนวนมาก จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ คือ การหายใจติดขัด นอนกรน เหนื่อยง่าย ร้อนง่าย เหงื่อออกง่าย ทำกิจกรรมต่างๆได้ลำบาก และ อาจรวมไปถึงการทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ สิ่งสำคัญอาจทำให้คุณนั้นไม่มั่นใจในตนเอง และ อาจทำให้มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ในการเข้าสังคม รวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตอย่างภาวะซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน

สาเหตุของโรคอ้วน มีดังต่อไปนี้

ตัวสาเหตุของการทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของปัจจัยภายใน และ ส่วนของปัจจัยภายนอก โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นโรคอ้วนก็มักจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เพราะด้วยการที่มีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ตามใจตนเอง จนบางครั้งไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอ และ ทำให้รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย

  • ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนมีดังต่อไปนี้

รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง และ รับประทานอาหารที่มีปริมาณของ ไขมัน แป้ง เนื้อ และ น้ำตาล ในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลา และ ยังชอบกินของจุกจิก อีกอย่างยังมีพฤติกรรมในการนั่งๆนอนๆเป็นส่วนใหญ่ โดยมักจะขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นเอง

  • ปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนมีดังต่อไปนี้

เกิดจากความผิดปกติของบริเวณต่อมไร้ท่อในส่วนของต่อมใต้สมอง และ ต่อมไทรอยด์ รวมไปถึงภาวะของความเครียดที่อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้เช่นกัน ในส่วนของจิตใจ และ พฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก็สามารถทำให้เกิดภาวะของโรคอ้วนได้ โดยโรคอ้วนนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ และ อาจเกิดจากการที่เรานั้นเป็นโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง จนรวมไปถึงเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้

สามารถแบ่งชนิดของโรคอ้วนที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้เป็น 2 ประเภท คือ

  • อ้วนลงพุง จะมีลักษณะของคนอ้วนที่มีการสะสมของไขมันอยู่ในบริเวณของช่วงท้องหรืออวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ลำไส้กระเพาะอาหาร รวมไปถึงบริเวณอื่นๆ โดยที่ไขมันที่อยู่ในอวัยวะเหล่านั้นจะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขมันในเส้นเลือด และ รวมไปถึงรอบพุงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 เซนติเมตร โดยรอบพุงที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะเพิ่มโอกาสในการเกิด โรคเบาหวานได้งานมากขึ้น 3 ถึง 5 เท่าเลยทีเดียว
  • อ้วนทั้งตัว ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีลักษณะไขมันที่มีอยู่ทั่วร่างกายมากกว่าปกติ โดยไขมันที่เพิ่มขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยเฉพาะ บางคนก็อาจเป็นโรคอ้วนทั้งตัว และ ยังเป็นโรคอ้วนลงพุงร่วมกันด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่ร้ายแแรงเป็นอย่างมาก อีกอย่างยังมีภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย และ ในทุกช่องทางได้อีกเช่นกัน เพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ อาทิเช่น ไขข้อเสื่อม ปวดคอ ปวดหลัง และ รวมไปถึงระบบของทางเดินหายใจที่ติดขัด อีกด้วยเช่นกัน

วิธีการรักษาโรคอ้วนมีดังต่อไปนี้

  • การออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และ ผู้ที่อยู่ในภาวะอ้วนจำเป็นต้องออกกำลังกายมากขึ้นกว่าปกติ เพื่อทำการกระตุ้นการเผาผลาญในส่วนของไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกาย ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการ วิ่ง เต้นแอโรบิค ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และ เ ล่นกีฬาอื่นๆ 
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นหมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการกิน และ พฤติกรรมในการใช้ชีวิตล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อภาวะอ้วนทั้งสิ้น หากเราทำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ยากลำบากหรือมีสภาวะทางจิตใจที่ไม่มั่นคงก็ต้องได้รับความช่วยเหลือ และ คำแนะนำจักรแพทย์ผู้เชี่ยววชาญ เพื่อช่วยให้เรานั้นเผชิญกับภาวะอ้วน และ ทำความเข้าใจกับปัญหาของตนเองได้อย่างถูกวิธี
  • การผ่าตัดลดความอ้วน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะขึ้นอยู่กับแพทย์ว่าจะมีดุลยพินิจให้ผู้ป่วยภาวะอ้วนอย่างรุนแรงบางรายเข้ารับการผ่าตัดเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

Related Posts